DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG & HÀNG HẢI

Cung cấp dịch vụ vận tải biển & hàng không cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho những khách hàng và những công ty mới lần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi có thể truyền đạt quy trình dịch vụ từ cảng tới cảng hoặc giao hàng tận nơi (Dịch vụ Door to Door) của mình thông qua sự tư vấn và những hướng dẫn cụ thể, chính xác về chuyên môn.
Xem tiếp

THỦ TỤC HẢI QUAN

Chúng tôi có được giấy phép đại lý thủ tục Hải Quan để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa hàng không/đường biển tại Việt Nam, Và có một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm để hoàn thành công việc trong thờigian ngắn nhất và kịp tiến độ.
Xem tiếp

Gia công

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Sản Xuất Xuất Khẩu, Gia Công sẽ được chúng tôi cung cấp nhân viên làm việc tại chỗ và nắm vững chuyên môn về lĩnh này nhằm tiến hành, theo dõi và kiểm tra kỹ lưỡng về thủ tục hải quan.
Xem tiếp

DỊCH VỤ HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP

Với phạm vi hoạt động lớn và năng lực tốt, chúng tôi cung cấp các quy trình để làm hoàn tất thủ tục hải quan và vận chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu cho công nghiệp/nhà máy. Không cần nhiều dịch vụ từ các công ty khác nhau, chúng tôi cung cấp tất cả các bước của quy trình cho đến khi hoàn thành.
Xem tiếp

DỊCH VỤ HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP

Với phạm vi hoạt động lớn và năng lực tốt, chúng tôi cung cấp các quy trình để làm hoàn tất thủ tục hải quan và vận chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu cho công nghiệp/nhà máy. Không cần nhiều dịch vụ từ các công ty khác nhau, chúng tôi cung cấp tất cả các bước của quy trình cho đến khi hoàn thành.


GIA CÔNG

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Sản Xuất Xuất Khẩu, Gia Công sẽ được chúng tôi cung cấp nhân viên làm việc tại chỗ và nắm vững chuyên môn về lĩnh này nhằm tiến hành, theo dõi và kiểm tra kỹ lưỡng về thủ tục hải quan.

Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp các thủ tục này với doanh nghiệp để đảm bảo giao hàng an toàn.


 

THỦ TỤC HẢI QUAN

Chúng tôi đã được cấp phép để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa hàng không/đường biển tại Việt Nam, với một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm để hoàn thành công việc một cách hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời.

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG & HÀNG HẢI 

Cung cấp dịch vụ vận tải biển & hàng không cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân với mức giá cạnh tranh.Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho những khách hàng và những công ty mới lần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực này.Chúng tôi có thể truyền đạt quy trình dịch vụ từ cảng tới cảng hoặc giao hàng tận nơi (Dịch vụ Door to Door) của mình thông qua sự tư vấn và những hướng dẫn cụ thể ,chính xác về chuyên môn.