+ Học sinh tốt nghiệp PTTH

+ Sinh viên đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

+ Sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

+ Điểm tổng kết trung bình các năm học phổ thông THPT từ 6.0 trở lên.

+ Nhận học sinh đã trượt visa.

+ Công ty hỗ trợ mở sổ tiết kiệm nếu học viên có yêu cầu.